Како до нас?


Удаљеност од Београда – 140 км
Најкраћи и најбољи пут:
– Ибарски пут, скретање десно за Ваљево (код ОМW пумпе у Ћелијама). На уласку у место Дивци, после пумпе сретање лево за Мионицу и Дивчибаре. На изласку са Дивчибара скретање лево за Пожегу. На 25 км у селу Језевица скретање десно за село Мушићи које је удаљено 5км.
Удаљеност од Новог Сада – 210км.
Најкраћи пут Рума – Шабац – Ваљево:
– На уласку у Косјерић после пруге скретање лево за Мушиће, удаљеност 10 км.